Potvrďte termín turnusu:

5.- 11.8.2018

Označte zvolený způsob platby:

Vyberte si velikost trička:


Angličtinu studuji/studoval(a) jsem let, vyuč. hodin týdně.
Nestuduji již: let.
Pracuji/pracoval(a) jsem s materiály-podrobně (Např. 3rd Edition Headway Interm. - do Unit 7):
Studuji/studoval(a) jsem u:
Další důležité informace o Vašich jazykových schopnostech a zkušenostech:
Zvláštní přání: Chci být na pokoji s:


U osob mladších 18 let je nutno vyplněné a rodiči podepsané „Prohlášení rodičů“ poslat poštou na adresu: Mgr. Libor Tuček, Polní 938, 696 02 Ratíškovice.


Uzávěrka přihlášek a plateb je 11.7.2018. Kurzovné se účastníkům v případě nevyužití účasti na kurzu či jeho přerušení účastníkem nevrací, pokud se účastník a pořadatel písemně nedohodnou jinak. Stornovací podmínky: při stornování přihlášky bude po účastníkovi požadována platba dle následujících podmínek: po 11. červenci 2018 – záloha 3380 Kč


Cena 6500,- Kč (3380 Kč – záloha a 3120 Kč – doplatek na místě) zahrnuje ubytování dle přiložených informačních materiálů, plnou penzi (snídaně+oběd+večeře), kurzovné (45 vyučovacích hodin), studijní materiály a tričko s logem kurzu. Do místa kurzu se účastníci dopravují sami, pokud nebude s pořadatelem dohodnuto jinak


Bankovní spojení:Komerční banka, a.s., Hodonín, Dukelských hrdinů 3
Číslo účtu:86-2436310287/0100
Konst.symb.:558
Variab. Symb.: prvních 6 čísel z Vašeho rodného čísla