Vyučujem vo firmách v okresoch Hodonín, Břeclav, a Uherské Hradiště v Českej republike, taktiež je možná výučba v okresoch Senica a Skalica na Slovensku. Podľa potreby sú kurzy skupinové, alebo individuálne (výučba manažérov). S výučbou tohto typu mám už osemnásti ročné zkúsenosti (pozri Referencie tu). Podľa požiadaviek je možné vyhovieť nielen všeobecnej angličtiny, ale tiež odbornej - Business English. Aby výučba mohla byť správne prispôsobená konkrétnym potrebám a požiadavkám firmy, je treba všetko dopredu dohodnúť. V dnešnej dobe už každá firma potrebuje aby jej pracovníci vedeli používať angličtinu v osobnom, telefonickom a písomnom styku a tiež vedeli v angličtine viesť obchodné jednanie. Jednotková cena je 390 CZK (v Eurách podľa zmenného kurzu) za vyučovaciu hodinu (45 minút), do dvadsiati kilometrov vzdialenosti zo sídla firmy. Môžem Vám zdarma ponúknuť testy a pohovory pre Vašich pracovníkov na ich zaradenie podľa úrovne jazykových znalostí. Vaše požiadavky pošlite na e-mailovou adresu, lebo volajte na tel. č.: + 420 605 142 824.

Firemní a individuální kurzy angličtiny
Firemní a individuální kurzy angličtiny width=
Firemní a individuální kurzy angličtiny
Pobytový intenzivní kurz angličtiny