1
Začátečnícipondělí 18:30 – 20:30
Pokročilí začátečnícipondělí 17:20 – 19:20
Mírně pokročilíčtvrtek 18:55 – 20:55
Mírně- středně pokroč.středa 19:20 - 21:20
Středně pokročilíúterý 16:00 – 18:00
Pokročilístředa 17:15 – 19:15
Velmi pokročilí Bčtvrtek 16:45 – 18:45
Velmi pokročilí Aúterý 18:30 – 20:30