26. školský rok 2018-2019 celoročných kurzov angličtiny pre verejnosť v Hodoníne sa začal druhej polovici septembra 2018 (9 úrovní). Do niektorých kurzov je ešte možné sa pripojiť dodatočne. Rozvrh kurzov nájdete tu. A tu nájdete podrobné informácie o kurzoch a online prihlášku. Výučba prebieha na adrese Partyzánská 12, Hodonín, neďaleko reštaurácie U Piráta. Obchodné podmienky nájdete tu. Pokiaľ sa chcete do niektorého kurzu pridať, volajte na tel. č. 00 420 605 142 824.

Celoroční kurz
Celoroční kurz

Celá výučba v kurzoch je postavená na komunikatívnych metódach, tzn. že skutočne veľa a veľa hovoríme, aby sme mohli naučené jazykové prostriedky okamžite použiť. Väčšina tém vychádza priamo zo života, ale samozrejme nezabúdame na počúvanie, budovanie slovnej zásoby, gramatiku a výslovnosť.

Celoroční kurz
Celoroční kurz

Jazyková škola Tuček English každý rok organizuje dve English Party. Jednu pred Vianocami v reštaurácii v Hodoníne a druhú na konci školského roka vo vinnej pivnici v Ratíškoviciach. Ako zvyčajne, nechýba zábava u dobrého vína za účasti muzikantov TEAB a spoločným spevom amerických, írskych, britských, českých, moravských a slovenských piesni. Samozrejme že sa party zúčastňujú aj anglický rodený hovorcovia. (K dispozícii sú fotografie z English Parties. (Foto English Parties)