25. školský rok 2017-2018 celoročných kurzov angličtiny pre verejnosť v Hodoníne sa začal v druhej polovici septembra 2017 (9 úrovní). Do niektorých kurzov je ešte možno sa prihlásiť. Tu nájdete rozvrh hodín. Tu nájdete podrobné informácie o kurzoch a online prihlášku. Výučba prebieha na adrese Partyzánská 12, Hodonín, neďaleko reštaurácie U Piráta. Obchodné podmienky nájdete tu. Pri neskoršom nástupe do kurzu bude počítaná iba alikvotná časť kurzovného. Pokiaľ sa chcete do niektorého kurzu pridať, volajte na tel. č. 00 420 605 142 824.

Celoroční kurz
Celoroční kurz

Celá výučba v kurzoch je postavená na komunikatívnych metódach, tzn. že skutočne veľa a veľa hovoríme, aby sme mohli naučené jazykové prostriedky okamžite použiť. Väčšina tém vychádza priamo zo života, ale samozrejme nezabúdame na počúvanie, budovanie slovnej zásoby, gramatiku a výslovnosť.

Celoroční kurz
Celoroční kurz

Jazyková škola Tuček English každý rok organizuje dve English Party. Jednu pred Vianocami v reštaurácii v Hodoníne a druhú na konci školského roka vo vinnej pivnici v Ratíškoviciach. Ako zvyčajne, nechýba zábava u dobrého vína za účasti muzikantov TEAB a spoločným spevom amerických, írskych, britských, českých, moravských a slovenských piesni. Samozrejme že sa party zúčastňujú aj anglický rodený hovorcovia. (K dispozícii sú fotografie z English Parties. (Foto English Parties)